Payment Type

Mô tả các loại thanh toán

Code

Mô tả

CASH

Tiền mặt

BANKCARD

Thẻ ngân hàng

MOBILEPAYMENT

Ví điện tử

ONACCOUNT

Tài khoản điểm của Merchant