Payment Type
Mô tả các loại thanh toán
Code
Mô tả
CASH
Tiền mặt
BANKCARD
Thẻ ngân hàng
MOBILEPAYMENT
Ví điện tử
ONACCOUNT
Tài khoản điểm của Merchant
Last modified 1yr ago
Copy link